วิธีใช้งาน

นี้คือขั้นตอนการใช้งานของ MeterEdu ท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ แยกเป็นคอมพิวเตอร์และมือถือ (ขั้นตอนเหมือนกันแต่หน้าตาอาจจะแตกต่างกันตามอุปกรณ์)

เลือกหัวข้อ

วิธีใช้งาน (อุปกรณ์มือถือ)
วิธีใช้งาน (คอมพิวเตอร์ – Mac)

วิธีใช้งาน (อุปกรณ์มือถือ)

1. เข้าสู่ระบบ

กดเข้าสู่ระบบ หรือเข้าที่ URL https://meteredu.com/login

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สมัครไว้และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

หากไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้มาก่อนกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” หรือเข้าไปที่หน้า https://meteredu.com/register เพื่อสมัครสมาชิก

2. กดเมนู เข้าเรียนคอร์ส

กดที่ปุ่ม 4 เหลี่ยมสีเหลืองที่มีขีด 3 ขีด ที่อยู่ด้านบนขวา หลังจากนั้นกดที่เมนู “เข้าเรียนคอร์ส” ที่จะอยู่ในเมนูที่เลื่อนลงมา

3. เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน

เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน โดยเลื่อนหน้าขึ้นลงเพื่อหาคอร์สที่ต้องการ หลังจากนั้นกดที่รูปภาพ หรือปุ่ม see more… เพื่อเข้าสู่คอร์สเรียน

4. กดปุ่มเข้าเรียนต่อ

กดปุ่ม “เข้าเรียนต่อ” เพื่อเข้าเรียนคอร์ส

5. เริ่มต้นเรียน

เริ่มต้นเรียน

5.1 หากต้องการขยายให้เต็มจอ

สามารถที่จะกดปุ่มที่อยู่มุมขวาได้ เพื่อขยายบทเรียนให้เต็มจอ

5.2 หากต้องการเปลี่ยนบทเรียน

ในกรณีที่ต้องการเรียนหัวข้ออื่น ให้กดที่ปุ่ม ขีด 3 ขีด ที่อยู่มุมบนซ้าย

5.3 เลือกหัวข้อที่ต้องการ

เลือกหัวข้อที่ต้องการเรียน

วิธีใช้งาน (คอมพิวเตอร์-Mac)

1. เข้าสู่ระบบ

กดเข้าสู่ระบบ หรือเข้าที่ URL https://meteredu.com/login

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สมัครไว้และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

หากไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้มาก่อนกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” หรือเข้าไปที่หน้า https://meteredu.com/register เพื่อสมัครสมาชิก

2. กดเมนู เข้าเรียนคอร์ส

กดที่เมนู “เข้าเรียนคอร์ส” ที่อยู่ส่วนบนสุดของเว็บไซต์

3. เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน

เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน โดยกดที่รูปภาพ หรือปุ่ม see more… ก็ได้

4. กดปุ่มเข้าเรียนต่อ

กดปุ่ม “เข้าเรียนต่อ” เพื่อเข้าเรียนคอร์ส

5. เริ่มต้นเรียน

เริ่มต้นเรียน

5.1 หากต้องการขยายให้เต็มจอ

สามารถที่จะกดปุ่มที่อยู่มุมขวาได้ เพื่อขยายบทเรียนให้เต็มจอ

5.2 หากต้องการเปลี่ยนบทเรียน

ในกรณีที่ต้องการเรียนหัวข้ออื่น ให้เลือกได้จากเมนูทางด้านซ้ายและเลือกหัวข้อที่ต้องการ

Shopping Cart